Under ett par år har vi arbetat med design ur ett nytt hållbarhetsperspektiv och ifrågasatt vad hållbarhet egentligen betyder i vår tid. Det finns inga genvägar värda att försvara, och det handlar inte om att tänka utanför boxen, det handlar istället om att titta inuti boxen. Den allt mer krympande boxen, med väggar konstruerade av regler, förordningar, lagar, certifikat och krav. Kan vi skapa originell design inifrån boxen? Vi tror att vi kan... Ta en närmare titt på nykomlingarna ABLE & VEVA så förstår du varför.

Under ett par år har vi arbetat med design ur ett nytt hållbarhetsperspektiv och ifrågasatt vad hållbarhet egentligen betyder i vår tid. Det finns inga genvägar värda att försvara, och det handlar inte om att tänka utanför boxen, det handlar istället om att titta inuti boxen. Den allt mer krympande boxen, med väggar konstruerade av regler, förordningar, lagar, certifikat och krav. Kan vi skapa originell design inifrån boxen? Vi tror att vi kan... Ta en närmare titt på nykomlingarna ABLE & VEVA så förstår du varför.