Flera av Blå Stations möbler uppfyller den Nordiska miljömärkningens hårda miljö- och kvalitetskrav och vi har valt att Svanenmärka en del av våra stolar. Svanenmärkningen borgar för att möbeln har en minimal miljöpåverkan och hög kvalitet.

Svanen_Ecolabel.png

För att underlätta för våra kunder att göra ett miljömedvetet val, och för att få ett officiellt kvitto på vårt miljöarbete har vi valt att svanenmärka delar av sortimentet. Vi har till att börja med koncentrerat oss på möbler som ofta används i miljöer med extra stor påfrestning och där höga brukskrav ställs, t.ex. i skolor, samlingssalar och på flygplatser. Vi har valt produkter med olika ingående komponenter och material för visa på en stor spridning.

Svanenmärkningen innebär krav på såväl låg miljöpåverkan som god kvalitet. Möbler som håller för lång användning är i sig miljöbesparande eftersom de inte behöver bytas ut så snart. Därför testas möblernas hållbarhet, stabilitet och säkerhet innan de godkänns av Svanen.

Svanens miljökrav innebär bland annat att inget trä får hämtas från skyddsvärda skogar. Minst 70 procent ska dessutom komma från certifierat hållbart skogsbruk, där en oberoende part granskat att avverkningen följer strikta regler och att återplantering av skogen sker. Textilier och stoppningar måste klara hårda kemikaliekrav från odlingen av bomull (som inte får besprutas) till färdigt material. Vissa flamskyddsmedel och färgämnen är helt förbjudna. Den metall som används ska vara återvunnen till stor del. Det minskar energiförbrukningen och utsläpp som annars följer av metallframställning, vilket i sin tur minskar stolens påverkan på växthuseffekten.

Mer information om svanenmärkning hittar du på Svanens hemsida.