Cate Högdahl, född 1978 i Strängnäs och Nelson Ruiz-Acal, född 1983 i Sevilla, Spanien. Utbildade vid Istituto Europeo di Design i Madrid, där de lärde känna varandra.

Ingen av dem är från England, även om deras namn kan vilseleda en att tro det. Men kanske var det på sätt och vis där de möttes, i det engelska språket, en annan plattform, ingens hemmaplan, en verbal och visuell arena. De träffades under sin utbildning på Istituto Europeo di Design, i Madrid, Spanien. Han spanjor, med sydeuropeiskt temperament och ett sinne för tekniska detaljer. Hon svenska, med skandinavisk objektivitet och konceptuellt tänkande. Ett skolarbete sammanförde dem och de upptäckte att de fungerade så bra ihop att de beslöt sig för att testa att fortsätta jobba tillsammans. Att de är olika ser de som en stor fördel och de finner sin styrka i att de kompletterar varandra.

Sin inspiration hämtar de ur en ständigt pågående design dialog och genom att observera vardagliga situationer och de behov som springer ur möten med möbler och platser vi omger oss med. Cate & Nelson vill att deras möbler ska erbjuda något mer än vad som förväntas och ser gärna att det finns med ett humoristiskt perspektiv.

Respektfullt, ödmjukt och med en glimt i ögat följer de hela designprocessen och finner stort nöje i att vara med på resan från den första idén tills dess att den färdiga produkten möter marknaden och användaren.