Jonas Forsman, född 1979 i Växjö. Utbildad civilingenjör i Teknisk Design vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, samt design-studier vid Stenebyskolan. Undervisar och föreläser vid Chalmers och Högskolan i Skövde.

Jonas Forsman är en metodisk problemlösare. Ung, ödmjuk och begåvad. En formgivare som inför varje ny produkt gör en grundläggande analys av sin designuppgift. Funktion, behov, teknik, material och befintliga lösningar på liknade problem lyfts fram, studeras och ifrågasätts.

Som designer hämtar Jonas sin drivkraft i geometri och i utmaningen att kunna sammanfoga delar till en självklar helhet. Själva kärnan i produkten hittar han genom att reducera, kombinera och utesluta. Nyfikenhet och envishet lockar honom till att söka förbättringar på sådant som kommer i hans väg, vare sig det gäller möbler eller andra föremål.

Jonas strävar efter att göra användbara produkter som lever länge och hans ambitionsnivå ligger högt. Om något ska göras ska det göras bättre, enklare, rationellare och funktionellare än någonsin förut. Med detta i åtanke kan det ta lång tid innan en produkt passerar hans godkännande. Men då är det riktigt bra!

Designer Jonas Forsman Designer Jonas Forsman Designer Jonas Forsman