Redan innan han är klar med sin master i inredningsarkitektur vid Konstfack debuterar Jonathan Hultgren som möbelformgivare med Prinsessan, en noggrant detaljerad träbänk för det offentliga rummet. Han har redan en hel del erfarenheter med sig från kandidatutbildning på HDK och ett utbytesår i Danmark, och dessutom arbete hos arkitektkontor som Wingårdhs och danska Norrøn. 

- Temat för min master är vår ofrivilliga ensamhet och framförallt hur eftersatt vårt offentliga rum blivit. I Fredhäll hittade jag en gammal boulebana som ett gäng pensionärer använder för balansövningar, en improviserad offentlig plats som inte presenteras fix och färdig som alla utegym. 

Pandemin har drabbat Jonathan likt många andra studenter, timmarna i Konstfacks verkstad har varit alldeles för få. Chansen att delta i en tävling i Karlshamn gav möjligheten att omvandla den egna forskningen i en konkret möbel. Att sedan Blå Stations Johan Lindau satt i juryn gjorde förstås att förstapriset blev till ännu en av företagets socialt engagerande produkter.

- Rent historiskt kan vi se att de möten som tidigare skett i det offentliga rummet numera sker på halvoffentliga och privata platser. Istället för att mötas ansikte mot ansikte så väljer vi smartphonebubblorna. Jag tror på att skapa nya sociala sammanhang och platser där man kan mötas opretentiöst utan att behöva konsumera.


Frågor/svar
Vilken blir den nästa stora Netflix-serien?
”Jag hoppas på Maskiner som jag av Ian McEwans. Den bygger på Alan Turing, en av pionjärerna inom artificiell datateknik under andra världskriget, men istället för att ta livet av sig lever han vidare och utvecklar sin teknik så att den förändrar vår värld långt tidigare.”

En offentlig plats som du saknar i Sverige?
”Vi behöver massor çay bahçesi, turkiska téträdgårdar. En halvoffentlig plats dit man tar med egen mat, köper dryck, öppen 24/7.”