Peter Brandt, född 1959 i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm samt Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn.

Peter Brandt bor i Stockholm, är dansk medborgare och har ett gott öga till danska formgivare, framför allt till Poul Kjaerholm. Han är den förste externe formgivaren som ritat möbler till Blå Station.

Peter Brandt påminner om en vetenskapsman som ägnar sin forskning åt lekfullhetens mysterium. Han har skrivbordslådan full av nya idéer, men är så självkritisk att han undviker att ens prata om dem innan han är till 100% nöjd.

Som formgivare låter sig Peter inte begränsas av alltför snävt bestämda ramar, utan ser ingivelse och konstnärlig elasticitet som en viktig beståndsdel i arbetet. Han anser att det finns olika slags kreatörer. Sådana som låter sig inspireras av vad som sker i omvärlden och som utifrån detta tar fram nya produkter, och andra som, likt honom själv, drivs av lusten att lösa ett specifikt problem, en mekanisk funktion eller ett särskilt behov. För Peter är det viktigt att ekvationen ska gå ihop. Han vill skapa saker som ger bonuseffekter men inte skriker på uppmärksamhet.

Designer Peter Brandt Designer Peter Brandt Designer Peter Brandt Designer Peter Brandt