Vi på Blå Station strävar efter att vara så öppna och tillmötesgående som möjligt vid hantering av personuppgifter. Nedan är de riktlinjer och policy vi arbetar efter.

Vid order eller offert kommer vi behandla dina personuppgifter för att möjliggöra genomförande av uppgiften samt spara dem för att påskynda framtida ärenden. 

Vid jobbsökning kommer vi att behandla de uppgifter du lämnar, såsom personligt brev och CV för att möjliggöra rekryteringsprocessen.

Vid anställning kommer vi att lagra dina personuppgifter i lönesystem och vid medgivande publicera namn, bild, mail och telefonnummer på hemsidan.

Vid registrering av nyhetsbrevet kommer vi att skicka nyheter i form av mail kring produkter, företaget, allmän marknadsföring och inbjudningar till mässor och event.

Vid besök på mässor eller event där uppgifter överlämnats som visitkort eller mailadress kommer vi vid muntlig överenskommelse registrera dig till nyhetsbrev som kommer att sändas i form av mail.

Vid användning av verktygen Ginkgo Wall Planner, Gaia Wall Planner och BOB Planner sparar vi dina angivna uppgifter för att verkställa och återkoppla önskad förfrågan.

Tredjepartsplattformar där vi finns representerade så om BimObjects, Architonic, Archiproducts och Stylepark har vi varierad och begränsad åtkoms till personuppgifter. 

Vi kommer inte sälja dina uppgifter till tredje part.

Vi kommer se till att dina personuppgifter lagras på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Du kan begära rättelse/radering eller tillgång till dina uppgifter.