När du tar emot en leverans från oss är det viktigt att du kontrollerar godset innan du kvitterar fraktsedeln. Om du kvitterar fraktsedeln utan anmärkningar kan du inte i efterhand reklamera eventuella skador eller saknat gods.

box.jpg

När en leverans från Blå Station anländer är det viktigt att du kontrollerar alla kollin så att antalet stämmer med fraktsedeln. Kontrollera att ingenting är skadat. Om du kvitterar fraktsedeln utan anmärkningar kan du inte i efterhand reklamera eventuella skador eller saknat gods. Blå Station ansvarar ej för några reklamationer gällande fraktskador som anmäls senare än sju dagar efter erhållen leverans.

Vad ska jag göra när jag tar emot gods?
När du tar emot gods, börja alltid med att kontrollera hur emballaget ser ut. Är emballaget skadat, eller om du av annan anledning bedömer att det finns risk att innehållet är skadat; öppna kollit och undersök varan. Om det är möjligt, ta ett foto av det skadade emballaget innan du öppnar det. 

Om godset eller emballaget är skadat måste du anmärka detta på fraktsedeln. Om ni gjort anmärkningar, gör en fotokopia innan ni lämnar den till chauffören. Anteckna chaufförens och åkeriets namn samt bilens registreringsnummer på fotokopian. 

Kontrollera också alltid att antal kollin stämmer med vad som angivits i frakthandlingen. Utgå inte från att det antal kollin som lastats, med automatik finns också finns vid lossningen. Pallar kan delas på vägen och kollin kan försvinna.

När du kvitterar, se till att kvittensen alltid görs på den del av fraktsedeln som chauffören får med sig tillbaka. Ange även datum när du kvitterade godset.

Vad ska jag göra om godset är skadat?
Gör en notering på fraktsedeln om eventuella skador på godset och/eller emballaget eller om något saknas. Se till att chauffören skriver på och godkänner din anmärkning. 

Returnera inte skadat gods utan att först kontakta oss. Spara både den skadade varan och det skadade emballaget. Har du en kamera, ta ett kort som visar hur varan ser ut i skadat skick. Om emballaget är skadat – fotografera även detta innan du öppnar det. Kontakta därefter Blå Station.

Blå Station ansvarar ej för några reklamationer gällande fraktskador som anmäls senare än sju dagar efter erhållen leverans.

"Dold" fraktskada
Det kan hända att godset är skadat utan att det syns utanpå emballaget. Därför är det viktigt att ni packar upp godset så snart som möjligt efter att ni har tagit emot det. Blå Station ansvarar ej för några reklamationer gällande fraktskador som anmäls senare än sju dagar efter erhållen leverans.