Här hittar du priser och utmärkelser som våra produkter har erhållit.

Genom åren har många av våra produkter erhållit nationellt och internationellt erkännade genom olika utmärkelser och priser. Navigera i menyn till vänster för att hitta information om vem som delar ut respektive pris och vilken/vilka av våra produkter som har erhållit utmärkelsen.

Information om priser och utmärkelser finns också under respektive produkts sida.