Blå Station har ända sedan starten 1986 fokuserat på miljöfrågorna och arbetar efter sju + ett kriterier för en hållbar utveckling.

Sting_Ko.jpg

Blå Station:s sju + ett kriterier för en hållbar utveckling:

  • Högre materiell kvalitet så att möblerna håller bättre och längre
  • Högre designkvalitet så att möblerna är aktuella och klarar tidens skiftningar
  • Högre miljömedvetenhet så att produktion och processer blir miljöeffektiva och energikonsumtionen minskar
  • Högre logistisk miljömedvetenhet så att bland annat transporterna minskar
  • Återvinningsbara material så att råvaruurtaget minskar
  • Förnyelsebara material så att jordens resurser bevaras
  • Etik och moral så att vi kan garantera att möblerna är framställda efter de bästa och ärligaste värderingsgrunderna

Sist men inte minst, för att underlätta ett medvetet och genomtänkt val sker all vår tillverkning lokalt i norden och östersjöregionen vilket gynnar produkten ur ett kvalitets och hållbarhets perspektiv. En försäkran om att allt har gått rätt till!

Genom att arbeta efter dessa kriterier, redan i produktens idéstadie, har vi bland annat varit ledande med att minimera formaldehydhalten i formpressade trädetaljer. Vi avstod länge med att förkroma våra ståldetaljer, istället valde vi rostfritt stål som är ett bättre alternativ för miljön. Idag när det finns förkromningsalternativ som uppfyller hårda miljökrav har vi valt att också använda oss av denna typ av ytbehandling.