Blå Station erbjuder lösningar för renovering och återbruk för Blå Stations produkter där en lösning tas fram baserat på kundens önskemål, produkt, skick, kvantitet och region. Kontakta oss för mer information.

Blå Station driver ReUse där möbler som tidigare varit i bruk på utställningar, utgående modeller, samt provmöbler kan köpas till ett starkt reducerat pris.

Blå Station sammarbetar även med place2place för att tillgängliggöra produkter för återbruk.