För att i största möjliga mån minska våra produkters miljöpåverkan ber vi dig kontrollera vilka återvinningsregler som gäller där du bor och om det finns någon återvinningsstation i närheten.

Nedan följer några generella tips om hur du hanterar avfall:

Emballage
Förpackningsmaterial lämnas till plast- respektive kartongåtervinning.

Metall
Stål och aluminium är återvinningsbart och lämnas till närmaste återvinningsstation.

Trä
Trä är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmaste återvinningsstation alternativt sorteras som brännbart avfall.

Textil & Stoppningsmaterial
Textil och stoppningsmaterial är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmaste återvinningsstation.   

Plast
Är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmaste återvinningsstation.

Blå Station tar sitt producentansvar när det gäller emballagematerial och är anslutna till REPA.