Produkter som tilldelas UL GREENGUARD certifikat är vetenskapligt bevisade att uppfylla några av världens strängaste kemiska utsläppsstandarder, vilket bidrar till att minska risken för kemisk exponering och luftföroreningar inomhus.

                             greenguard3.jpg

Majoriteten av den dagliga exponeringen av kemiska produkter för människor sker genom luften vi andas in i våra hem, kontor, skolor och andra inomhusmiljöer. Dessa luftburna kemikalier kallas vanligen volatile organic compounds (VOC) och de används för att tillverka och underhålla byggmaterial, inredning, rengöringsprodukter och produkter för personlig hygien.

GREENGUARD Gold Certifiering

I ett steg vidare inkluderar UL GREENGUARD Gold certifieringen hälsobaserade kriterier för ytterligare kemikalier och kräver också lägre totala VOC-utsläppsnivåer. Detta för att säkerställa att produkten är lämpliga för användning i miljöer som skolor och sjukvårdsanläggningar.

Förutom att begränsa utsläppen av mer än 360 VOC och begränsa det totala kemiska utsläppet, måste GREENGUARD Gold-certifierade produkter också uppfylla kraven för Kaliforniens folkhälsoavdelning (CDPH) (även känd som Kalifornien avsnitt 01350). Kontorsmöbelprodukter som är GREENGUARD Gold-certifierade är också kompatibla med BIFMA X7.1-standarden och BIFMA e3-poäng 7.6.1, 7.6.2 och 7.6.3.

En sammanfattning av de tillåtna utsläppsgränserna för GREENGUARD-certifiering och GREENGUARD Gold-certifiering finns tillgängligt här.