Blå Station är ett designföretag med egen utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av smarta, innovativa, hållbara kvalitetsmöbler för ett långt liv i offentlig miljö. Detta görs under eget internationellt varumärke.

Vi arbetar aktivt med att alltid uppfylla våra uppsatta hållbarhetskriterier för att optimera hög kvalité, livslängd och en cirkulär produkt.

 • Blå Stations kundbemötande ska alltid vara professionellt med företagets och kundens bästa i fokus.
   
 • Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens och marknadens behov och krav i symbios med miljöns bästa i centrum.
   
 • Våra möbler ska hålla högsta kvalitet och uppfylla de kvalitetskrav som våra kunder kan tänkas ställa.
   
 • Nya material och processer kontrolleras alltid mot uppställda miljö- och kvalitetskrav.
   
 • Våra medarbetare skall få rätt utbildning från rekrytering, introduktion och grundutbildning till individuell fortbildning för att besitta rätt kompentens.
   
 • Vårt arbete ska präglas av att varje medarbetare har rätt kompetens och tar fullt ansvar för de egna arbetsuppgifterna, för företagets totala trovärdighet som tillförlitlig leverantör.
   
 • Våra produkter skall hålla hög kvalitet avseende hållbarhet, finish, funktion och material vilket därigenom försäkrar att produkten får en livslängd som motsvarar kundens krav och förväntningar.
   
 • Vi ska testa våra möbler på ackrediterat provningsinstitut enligt relevanta internationella standarder med avseende på hållfasthet, stabilitet och uthållighet.
   
 • Vi skall arbeta förebyggande och proaktivt för att undvika avvikelser och reklamationer.
   
 • Vi ska arbeta långsiktigt med ständig förbättring av våra rutiner for att öka effektiviteten och uppnå uppsatta mål samt uppfylla tillämplig lagstiftning och andra krav.
   
 • Vi arbetar med löpande dokumenterad mätbar kvalitetsuppföljning.
   
 • Våra möbler ska vara av den kvalitet att det möjliggör 100% återvinningsbarhet och cirkularitet. 

Åhus | 2021-03-17 | Blå Station AB | Johan Lindau VD