Blå Station använder bara högkvalitetsmaterial som så lång det är möjligt är förnyelsebara och återvinningsbara.

Många detaljer i våra möbler är baserade på modultänkande, vilket innebär att en detalj används i flera olika modeller och är utbytbar. Detta förlänger varje produkts livscykel genom att det underlättar ersättandet av en trasig detalj och gör det möjligt för kunden att förändra utseendet, t.ex. genom att byta färg på en detalj. 

Trä
Många av Blå Stations möbler innehåller massivt trä eller formpressad träfaner. Vi undviker MDF-skivor och spånskivor av kvalitets –och miljömässiga skäl. Till största delen används skandinaviskt och finländskt trä i våra möbler och i då oftast björk. Blå Station producerar inga möbler med tropiska träslag eller andra träslag från hotade skogar. Vi försöker att påverka våra leverantörer att i så stor utsträckning som möjligt köpa in FSC-märkt träråvara, vilket främjar ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vårt trä är återanvändningsbart, återvinningsbart samt energiåtervinningsbart.

Trä är ett levande naturmaterial vilket innebär att det påverkas av det omgivande klimatet. Inomhusmöbler av trä bör alltid förvaras i uppvärmda och torra lokaler för att undvika sprickbildningar och formförändringar.

Metall
Blå Stations möbler innehåller ofta metallkomponenter. Vi använder oss av högkvalitativt konstruktionsstål, rostfritt stål samt aluminium. All metall som används i våra möbler är återvinningsbar.

Stål som är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen är en legering av järn och rostar om det inte ytbehandlas och får ett skyddande ytskikt.  

Aluminium är ett grundämne och den vanligaste metallen i jordskorpan. Aluminium kräver stora energimängder för att framställas från bauxit. Av denna anledning använder vi bara aluminium som kan återvinnas och cirkulera i ett nästan oändligt kretslopp. Vid tillverkning av återvunnet nedsmält material krävs bara 5 % av den energi som går åt vid nytillverkning. Aluminium är en mycket lätt metall vilket ger energivinster vid tranporter. Blå Station använder anodiserat aluminium vilket ger ett ökat korrosionsskydd, bättre motstånd mot slitage och en finare yta.

Rostfritt stål är en järnlegering med hög kromhalt som karakteriseras av sin goda korrosionsbeständighet.

Plast
Våra möbelfötter är gjorda av plast. Dessa skyddar golvet och underlättar hanteringen av möbeln vid t.ex. städning. På några av våra möbler har möbelfötterna ytterligare en funktion då de gör det möjligt att stapla stolarna på ett skonsamt sätt.

Våra plastfötter uppfyller kraven i EU:s direktiv RoHS 2002/95/EG gällande tillsatser av bly, kadmium, kvicksilver, klorerade och bromerade halogenerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, ftalater och krom VI-föreningar. Plastdetaljerna i våra möbler är återvinningsbara alternativt energiåtervinningsbara.  

Stoppningsmaterial
Blå Station använder formgjuten polyuretan eller polyeterskum i stoppade möbler. Denna typ av skumplast är formbeständig och uppfyller hårda miljökrav. Stoppningsmaterialet i våra möbler är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart.

Textil
Blå Station använder sig av en mängd olika möbeltextilier varav ungefär en fjärdedel bär den nordiska miljömärkningen Svanen och andra är Öko-Tex certifierade eller märkta med den Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. För mer information om olika tyger var vänlig och besök respektive tygleverantörs hemsida. 

Läder
Vi använder vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö Garveri. "En viss mängd repor och revor må finnas på huden då detta är ett bevis på att koa haft en viss frihet i livet". – Börge Lindau

Emballagematerial
Blå Station är anslutet till REPA, vilket innebär att vi fullföljer de krav som ställs på oss i Förpackningsförordningen. Allt vårt förpackningsmaterial är kretsloppsanpassat och vi återanvänder alltid wellpapp när det går och packar våra produkter så optimalt som vi kan. I huvudsak använder vi wellpapp som emballage men vi utnyttjar också, Cell-Air (foam), sträckfilm och AirCap (blåsplast). Vårt emballagematerial är återvinningsbart och kan lämnas till plast –respektive kartongåtervinning vid leverans av möbler.