Blå Station är ett designföretag med egen utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av smarta, innovativa, hållbara kvalitetsmöbler för ett långt liv i offentlig miljö. Detta görs under eget internationellt varumärke. För oss har ett aktivt miljöarbete alltid varit en självklarhet och det återspeglas i våra val av material och produktionsprocesser.

 • Vi ska vid produktutveckling, inköp och produktion välja de bästa och mest miljöanpassade alternativen vad gäller material, metoder och leverantörer. 
   
 • Vi ska aktivt och medvetet arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till transporter genom att planera produktionskluster och samordna produktionslogistik och frakter.
   
 • Vi skall medvetet planera våra personalresor.
   
 • Vårt mål är att endast använda 100% förnybar energi i våra lokaler.
   
 • Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
   
 • Vi ska tänka på vår användning av resurser som vattenförsörjning och förbrukningsmaterial när arbete utförs.
   
 • Våra möbler ska innehålla en viss mängd återvunnet material.
   
 • Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva utrustning och fordon samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö.
   
 • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
   
 • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att engagera vår personal och utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en ännu högre miljöprestanda.
   

Åhus | 2021-03-17 | Blå Station AB | Johan Lindau VD