Ett soff-system med närmast obegränsade möjligheter, uppbyggd av minsta möjliga antal moduler. Där vanliga soffor oftast är rätvinkligt kantigt förutsägbara, så bjuder Bob på en arkitektonisk frihet att både utmana och anpassa till alla typer av rum.

BYGG DEN RAK. ELLER MED MJUKA BÖJAR.

Lägg till en hårnålskurva. Låt Bob rytmiskt bölja fram eller bilda strikta konstruktioner. Lång eller kort. Några få eller mängder av moduler. Varje soffmodul är knappa 26 centimeter som bredast och med endast 5 olika moduler är Bob ett lättbegripligt och extremt exibelt soffsystem och vilken annan soffa kan växa i längd med endast 26 centimeter i taget? Att det sedan inte fnins någon baksida, utan att Bob visar upp sig lika helklädd åt alla håll ger ännu större inrednings-möjligheter.