Inte bara mjuka böljande rörelser, utan också skarpa hörn. BOB Corner gör det möjligt att anpassa BOB-systemet till alla typer av rum, även de som kräver 90-gradersvinklar.

BOB kan nu byggas med mjuka eller skarpa hörn, även där BOB behöver ett litet avbrott i form av blomstrande växtlighet eller bordsytor. BOB Corner består av en kvadratisk sittmodul som kan kompletteras med kopplat ryggstöd i valfri riktning. BOB kan nu byggas med mjuka eller skarpa hörn i offentlig miljö såväl som hemma. Låt BOB konfigureras i strikta eller helt böljande former med alla typer av moduler.

Design: Bernstrand & Borselius 2017-2023

BOB Corner Render 2.jpg