ISO 9001 - KVALITETSLEDNING
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser med fokus på följande områden:

 • Kundfokus.
 • Ledarskap.
 • Medarbetarnas engagemang.
 • Processinriktning.
 • Kontinuerlig förbättring.
 • Faktabaserade beslut.
 • Relationshantering.
   

ISO 14001 - MILJÖLEDNING
ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard för planering, genomförande, uppföljning och kontinuerlig förbättring av verksamhetens miljöarbete. En certifiering enligt ISO 14001 innebär ett målmedvetet arbete med en dokumenterad förbättring inom följande områden: 

 • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta.
 • Hållbar produktutveckling utifrån ett livscykelperspektiv.
 • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin.
 • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé.
 • Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad kompetens internt.
 • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer.