Stefan Borselius + Bernstrand & Lindau 2O15

Poppe är en nätt och bekväm fåtölj som med exakta sittvinklar och tunnast möjliga skal gestaltar smalast möjliga fåtölj. Poppe är en elegant och högrest skapelse som också tycks vara en avlägsen släkting till Oppo. Poppe är en fåtölj man inte bara sitter i utan en man sitter med. En smal karaktär som inger rörlighet. I det offentliga rummet finns det inte alltid plats för stora fåtöljer, men det ska alltid finnas plats för en Poppe! Poppe finns med snurrunderrede samt ett fyrbent stativ.