Osko+Deichmann 2015

Formgivarna har i Straw – Superkink familjen tänjt på gränserna för vad som är möjligt att tillverka. Det som gör familjen unik är sättet som stålröret är deformerat. Istället för att använda sig av rör formade i mjuka radier har Osko + Deichmann istället funktionellt knäckt, vikt och kinkat det. Det knäckta röret är känt som det mest direkta sättet att deformera ett rör på, men genom att placera kinkarna i de positioner de har så har konstruktionen blivit stark och kinkarna integrerar med det självständiga uttrycket.