Qvarto L10 har utgått ur vårt ordinarie sortiment och finns endast tillgänglig för projekt. Kontakta oss för mer information.

Qvarto hörnbord kan användas som ett fristående bord eller kopplas samman med andra delar i Qvarto serien och bilda en soffa. Qvarto kan användas i många olika miljöer såsom väntrum, universitet och hotel. Använd vårt designverktyg för att bygga din egen Qvarto!