Möblera stadens alla rum med BOB Betong. Nya finrum mitt i stadsmiljön med sittplatser för alla: fika och luncha tillsammans, läsa en bok i solen, vänta in en vän.

Förädla stadsrummets stora som små platser med Bob Betong i långa rader, ställda i vinkel eller i zick-zack-mönster. Stefan Borselius och Thomas Bernstrands hyllade modulsoffa BOB, som kom 2017, nöjer sig inte med att gestalta rum inomhus, utan intar nu i en omsorgsfullt utförd betongvariant stadens parker, torg och trottoarer. Med sina bulligt mjuka släta former bryter BOB Betong upp monotona och anonyma miljöer, samtidigt som stadens alla flanörer kan dra ned på tempot och skyddas mot stressande trafik. BOB Betong är ett samarbete mellan Starka och Blå Station.