Vad kom först hönan eller ägget? Innan Oppo fanns Puppa… eller är det tvärtom? Puppa kan användas som fotpall tillsammans med Oppo men fungerar också som en fristående sittplats.