Qvarto är en modulsoffa bestående av tre stoppade enheter. Varje del kan användas fristående eller i kombination med andra Qvarto enheter. Qvarto kan användas i många olika miljöer såsom väntrum, universitet och hotel.