Qvarto kan användas som en fristående pall, eller kopplas samman med andra delar i Qvarto-serien och bilda en soffa. Qvarto kan användas i många olika miljöer såsom väntrum, universitet och hotel.