"Ett spa med influenser från uråldriga traditioner från hela världen, samtidigt som vi tagit fasta på den allra senaste forskningen och låtit detta smälta samman i ett unikt spakoncept där individen står i centrum." 

"Byggnaden är utformad med utgångspunkt från sinnliga intryck – ljus, doft,  smak, akustik, och beröring. Materialen är betong, sten, trä och glas som behålls i sin nakna form så långt det är möjligt. Tillsammans bildar de en lågmäld och vacker helhet."