De moderna klassikerna Lucky och BOB med integrerat BOB Light i Catena Husets entré, Helsingborg

"Lokalen planerades med tydliga zoner för möten, väntplatser och lounge. Inredningskonceptet och kulörpaletten är inspirerad av byggnadens historia från 1974, målet var att behålla känslan av arkitekturen och samtidigt ge entrén ett modernt uttryck."