Geodis Wilson är ett av världens största företag inom freight management. De hanterar och levererar gods med båt och flyg över hela världen. När Gestalt Arkitektur utformade inredningen till Geodis Wilsons nya nordiska huvudkontor hämtades inspirationen från företagets verksamhet. Med godstransporten som förebild skapades konceptet Container City.

I matsalen står olikfärgade Boo-stolar likt en kaj där alla containrar står samlade. Mötesrum, teknikutrymmen och toaletter har väggar i starkt gult, rött, blått eller grönt, beroende på avdelning. De nordiska årstiderna varit vägledande för färgsättningen i de olika rummen.