HSB är Sveriges största bostadskooperation och ägs av sina medlemmar. I byggnaden arbetar ca 420 anställda. Temat för det nya kontoret är "Välkommen hem" med möten och energi som nyckelord. Arbetsplatserna är öppet utplacerade.

I varje "kvarter" finns mötesplatser med sittgrupper, bord och tysta rum. På översta våningen, med utsikt över stadens tak, finns mötessrum för besökare med inbjudande lounger och en "think tank" för kreativa möten.