Med det centrala läget i hjärtat av Varberg är det nya kulturhuset en efterlängtad mötesplats för unga och gamla varbergsbor och besökare. Utöver bibliotek finns konsthall, konstpedagogisk verkstad, barnteater/hörsal, café och kommunal information i det nya kulturhuset.

ABAKO arkitektkontor utgick från uttrycken "tungt/lätt" och "bärande/buret" i sitt val av möbler. De ville att möblerna skulle anknyta till kultur och teater – lekfulla men klassiska.