BOB, Jackless och Superstraw på det livliga nya Kulturkvarteret i Örebro

"Kulturkvarterets vision är att vara en inkluderande mötesplats för alla. Genom att göra det enkelt att både utöva och uppleva kultur i alla dess former värnar vi demokratiska perspektiv och allas lika värde."