Meda Teca är ett nytt bibliotek i Milano designat av Alterstudio Partners, ett modernt kulturellt centrum på över 1.900 kvm sammankopplat med 30 andra bibliotek i Brianza Biblioteche-systemet i Italien. Meda Teca har en hel våning avsedd för barn, läsesalar och rum för utställningar, evenemang och kurser.

Meda Teca-byggnadens nyckelord är kvalitet, flexibilitet och energibesparing för arkitektur, inredning och möbler. Alterstudio Partners valde Oppo och Puppa till Milanos kulturella centrum.