Microsoft Sveriges nya, aktivitetsbaserade huvudkontor är utformat efter arbetssättet "New world of work". Microsofts grafiska program har legat till grund för konceptet, som är "Staden" med dess kvarter och karaktäristiska mötesplatser.

Man rör sig mellan de olika delarna av staden, här finns hamnen, parken, centralstationen och kulturhuset mm. De olika ytorna bidrar med flera lustfyllda miljöer för arbete och möten, alla med väldigt olika karaktär.