I slänten i den vackra Mörrumsåns dalgång, världsberömd för sitt laxfiske, fanns en nedlagd betongfabrik. Anders Törnqvist Arkitektkontor fick i uppdrag att skapa Mörrums nya konferenscenter. Idén var att skapa en byggnad i symbios med naturen.

Betongen gavs en mjuk organiskt böljande form som kompletterades med detaljer av oljad ek. Rörelsen genom byggnaden är tänkt som en upplevelse i rum, rytm och ljus för att förändra rumsupplevelsen och stimulera sinnena.