Orkanenbiblioteket är det största av Malmö högskolas tre bibliotek med ca 700 arbetsplatser. Lokalerna blandar olika funktioner som forskning, grupparbete, föreläsningar och pauser.

Inredningsarkitekterna Inark (numera en del av Sweco) har arbetat med att skapa en attraktiv och lustfylld miljö som stimulerar till utveckling.