Wilmer TS och Ping-Pong skapar gemensamma utrymmen i Nya Regionens Hus, Västra Götalandsregionen i Skövde

"Eftersom omgivningen är brokig har vår strävan varit att lugna ned och kitta samman – och samtidigt ge byggnaden den starka egna karaktär som både platsen och Regionens hus fordrar."