Idén med Sävja kulturcentrum är att skapa en offentlig mötesplats för boende i området med bra lokaler för möten och olika aktiviteter inom kultur och idrott. Här finns stadsdelsbibliotek, fritidsgård, kafé, replokal, grupprum, ateljé, idrottshall mm.

I projektet ingår också ett stadsdelstorg med bl.a. lekplats, klättervägg, basketplan och skateboardpool. Sävja kulturcentrum vänder sig till alla boende i Sävjaområdet, privatpersoner, skolor och föreningsliv.