Seven Infinity är ett Sport Center i Milano. För att ge de gemensamma utrymmena i denna stora anläggning sin karaktär, har inredningen integrerats med verksamheten för att ge känslan att även den deltar i idrott, som en rörliga lagkamrat. Multifunktionella Innovation C tillåter besökare att aktivt välja hur de önskar sitta, jobba eller vila. Oppo Familjen, i starka färger, befolkar de öppna ytorna.

Med sina olika former och storlekar, med höga ryggstöd och låga ryggstöd, med eller utan armstöd välkomnar Oppo Familjen alla idrottare från vuxna till barn och ofta tillsammans med puffen Puppa. Small Island bänkar är placerade runt byggnadens struktur och Big Island bänkar är redo att agera som bord om det är behövs, vilket gör området perfekt för möten.