Couronne och sociala uppställningar av BOB hos ett av Sveriges ledande försäkringsbolag, Trygg-Hansas huvudkontor i Stockholm.